Din mentale sundhed i et familiepsykologisk perspektiv

 

        

Graviditet, fødsel og forældreskab

Det at være forælder, er en af livets vigtige opgaver, men ikke altid den nemmeste eller mest kærlighedsfyldte. Vi kan som forældre, af meget forskellige årsager, komme til at føle os fanget i, at skulle være den “perfekte” eller “rigtige” mor eller far. Dette skyldes ofte at vi lytter til ydre forventinger og krav, som skygger for vores egne indre værdier og grænser. Man kan dermed som forælder meget let komme til føle sig usikker eller ligefrem mislykket. Skam, skyld og dårlig samvittighed kan fylde meget og medføre mistrivsel hos dig som menneske.

Hos mig vil du blive mødt med fuldkommen accept, respekt, nysgerrighed, ro og varme. Dette giver dig mulighed for at udtrykke dig frit uden frygt for at blive dømt eller vurderet. Udviklingen sker via dit nervesystem, gennem et forløb hvor du arbejder med dine tanker og følelser samt får ny viden om hjernens betydning for dine mentale sundhed, reaktionmønstre og strategier. Udvikling vil for nogen bestå i accept. At kunne acceptere at det ikke skaber balance at stræbe efter udviklingen. Men at slå rødder og acceptere det man er i og den man er, vil være udviklingen.

 

 

 

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig gennem udvikling. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Forløbet er familiebaseret, det betyder at vi også vil have fokus på hvilke familiære omstændigheder du står i.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Par & Familie

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie, under graviditet, fødsel og forældredannelse.

I vil blive klogere på hinandens tanker og følelser, ved at I åbner op for hinanden og udvikler en stærkere relation til hianden, i et trygt miljø under sessionerne. I vil opleve en fælles følelse af balance, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.

Cindie Schmidt.

Psykiatrisk sygeplejerske og familiepsykologisk vejleder

Jeg er 35 år, bor i Vejle med min kæreste og vores to børn på 8 og 5 år.

Jeg dimitterede som sygeplejerske i juni 2012 fra Københavns Sygeplejeskole og læser nu en kandidat i pædagogisk psykologi på Århus Universitet, med afslutning i 2021.

Gennem hele min karriere som sygeplejerske i psykiatrien, har jeg haft fokus på hvordan jeg kan hjælpe med at styrke og udvikle ressoucer hos det enkelte menneske. Jeg tror på at krop og sind hænger sammen og påvirker hinanden, både fysisk og mentalt.

Efter mange år som sygeplejerske i psykiatrien, har jeg nu valgt at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Efter jeg selv er blevet mor, har jeg brugt mange tanker og timer på at forholde mig til mig selv og mine børn. Jeg var igennem en identitets rejse, fra at være mig, til at være mor! Det var en rejse med en del uskrevne regler, forventninger, krav og ydre grænser, frem for at jeg fandt roen og troen på mit moderskab inde fra, fra mine egne indre værdier og grænser.