Din mentale sundhed i et familiepsykologisk perspektiv

 

Pårørende samtaler for forældre til et barn med

psykisk sygdom eller mental udmattelse

 

        

Det at være forælder, er en af livets vigtige opgaver, men ikke altid den nemmeste eller mest kærlighedsfyldte. Det bliver særlig svært hvis man også har et barn der oplever mentale eller psykiske udfordringer.

Jeg har en mission om at skabe et mere familiefokuseret tilbud i vores offentlige psykiatri. Derfor har jeg også fortsat min gang som ansat i et specialiceret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser.

Men da jeg oplever forældrene og pårørende er en overset gruppe, tilbyder jeg støtte, vejledning og samtaleforløb til forældre og pårørende.

Hos mig vil du blive mødt med fuldkommen accept, respekt, nysgerrighed, ro og varme. Dette giver dig mulighed for at udtrykke dig frit uden frygt for at blive dømt eller vurderet.

Jeg har en bred erfaring inden for områder som; spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD/ADD, angst, depression og selektiv mutisme.

Individuelle pårørende

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre

pårørende

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.

Cindie Schmidt.

Neuro- og sundhedscoach

Psykiatrisk sygeplejerske

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

 

Jeg er 35 år, bor i Vejle med min kæreste og vores to børn på 8 og 6 år.

Jeg dimitterede som sygeplejerske i juni 2012 fra Københavns Sygeplejeskole,
Professionshøjskolen og læser en kandidat i pædagogisk psykologi på Århus Universitet, med afslutning i 2021.

Gennem hele min karriere som sygeplejerske i psykiatrien, har jeg haft fokus på hvordan jeg kan hjælpe med at styrke de ressourcer det enkelte menneske allerede besidder. Men jeg har desværre også erfaret at forældre og pårørende er en overset gruppe.

Derfor valgte jeg efter mange år som sygeplejerske i psykiatrien, at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg ønskede at blive klogere på de pædagogiske og psykologiske faktorer der har stor betydning hos mennesker med psykisk sygdom samt hvordan forældre og familie har betydning for den enkelte.