Din mentale sundhed

i et familie-psykologisk perspektiv

Cindie Schmidt.

Specialist i psykiatri og pædagogisk psykologi

Neuro- og sundhedscoach

Psykiatrisk sygeplejerske

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

I 2021 afleverede jeg mit speciale inden for pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet og i 2012 dimitterede jeg som sygeplejerske fra Københavns Sygeplejeskole, Professionshøjskolen Metropol

Gennem hele min karriere som sygeplejerske i psykiatrien, har jeg haft fokus på hvordan jeg kan hjælpe med at styrke de ressourcer det enkelte menneske allerede besidder. Men jeg har desværre også erfaret at forældre og pårørende er en overset gruppe.

Derfor valgte jeg efter mange år som sygeplejerske i psykiatrien, at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg ønskede at blive klogere på de pædagogiske og psykologiske faktorer der har stor betydning hos mennesker med psykisk sygdom samt hvordan forældre og familie har betydning for den enkelte.

Jeg har en mission og et stort ønske om at skabe et mere familiebaseret fokus, når vi hjælper børn og unge med en psykisk sygdom.

 

Samtaler og støtte til forældre, familier og pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller mental udmattelse

Dét at være forælder, er en af livets vigtige opgaver, men ikke altid den nemmeste eller mest kærlighedsfyldte. Det bliver særlig svært hvis man også har et barn der oplever mentale eller psykiske udfordringer.

Jeg har en mission om at skabe et mere familiefokuseret tilbud i vores offentlige psykiatri. Derfor har jeg også fortsat min gang som ansat i et specialiceret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser.

Men da jeg oplever forældrene og pårørende er en overset gruppe, tilbyder jeg støtte, vejledning og samtaleforløb til forældre og pårørende.

Hos mig vil du blive mødt med fuldkommen accept, respekt, nysgerrighed, ro og varme. Dette giver dig mulighed for at udtrykke dig frit uden frygt for at blive dømt eller vurderet.

Jeg har en bred erfaring inden for områder som; spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD/ADD, angst, depression og selektiv mutisme.

 

DET SIGER ANDRE;

“…mange tak for samtalen sidst. Det var dejligt at blive mødt både med stor menneskelighed og faglighed – tak!!”

“Tak fordi du er så ærlig, og direkte. Det er lige præcis det jeg ofte har ledt efter. Du ved én der læser/ser mig, kan støtte og vise vej”

” Tusind tak Cindie. Det er hel vildt, som vores første samtale allerede har givet en masse forløsning – du er kanon dygtig, du ser mig, og jeg føler mig så tryk, netop fordi du ser og høre mig så tydeligt “

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre &

familie forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.