Cindie Schmidt.

Specialist i psykiatri og pædagogisk psykologi

Neuro- og sundhedscoach

Psykiatrisk sygeplejerske

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

I 2021 afleverede jeg mit speciale inden for pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet og i 2012 dimitterede jeg som sygeplejerske fra Københavns Sygeplejeskole, Professionshøjskolen Metropol

Gennem hele min karriere som sygeplejerske i psykiatrien, har jeg haft fokus på hvordan jeg kan hjælpe med at styrke de ressourcer det enkelte menneske allerede besidder. Men jeg har desværre også erfaret at forældre og pårørende er en overset gruppe.

Derfor valgte jeg efter mange år som sygeplejerske i psykiatrien, at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg ønskede at blive klogere på de pædagogiske og psykologiske faktorer der har stor betydning hos mennesker med psykisk sygdom samt hvordan forældre og familie har betydning for den enkelte.

Jeg har en mission og et stort ønske om at skabe et mere familiebaseret fokus, når vi hjælper børn og unge med en psykisk sygdom.

Jeg tror på at krop og sind hænger sammen, og jeg tror også på at vi som mennesker hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt og ubevidst. Derfor mener jeg at forældre og pårørende også bør have et sted hvor de kan få viden, støtte og vejledning men særligt også et frirum for frit at kunne udtrykke sig.

Jeg arbejder ud fra sygeplejefaglige, pædagogiske, psykologiske og neuroaffektive tilgange. Jeg kan kombinere disse tilgange grundet min erfaring og uddannelser.

 

Tilgang:

Jeg har et holistisk menneskesyn og tror på at vores kroppe ikke kan deles i det fysiske og psykiske, men alt i vores kroppe hænger sammen i en dynamisk proces. Mental Sundhed har stor betydning og er en vigtig faktor for at opleve sig selv som et afbalanceret menneske gennem livet, både fysisk og psykisk.

Menneskers hjerne har nogle virkelige gode egenskaber, dog kan dele af hjernen i perioder af livet tage styringen, så ting vi normalt kunne gøre, pludselig bliver en udfordring eller et problem. I et forløb hos mig vil jeg med udgangspunkt i dine udfordringer, indrage hjernens funktion, som en forlkaring der kan skabe en bevidsthed hos dig, og som dermed vil skabe mulighed for udvikling.

Vores egen virkelighed kommer til gennem vore sanser

Vi ser, hører, mærker, smager og lugter os gennem verden. Uden disse sanser fik vi ingen input.  Når vi modtager et input – ser, hører, mærker, smager og lugter noget fra vores omgivelser, så er nervesystemets opgave at give dette input mening. 

Din hjerne vil konstant producere tanker. Det kan du ikke styre. Men du kan styre, hvor meget opmærksomhed du vil give disse tanker. Når du giver de negative tanker mindre opmærksomhed, så vil du også opleve, at dine angst-, depressions- og/eller stresssymptomer mindskes. 

Vi har allesammen hver vores unikke fortolkninger og overbevisninger, som vores nervesystem reagere ud fra. Gennem et forløb hos mig vil vi undersøges disse fortolkninger og overbevisninger, der vil danne grundlag for udvikling via dit nervesystemet.

 Erfaring:

 • Intensivt lukket psykiatrisk afsnit, Frederiksberg hospital.
 • Lokalpsykiatrien Fredericia og Kolding.
 • Gruppeforløb til mennesker med ADHD/ADD.
 • Behandlingstilbud til voksne med svær og alvorlig spiseforstyrrelse.
 • Behandlingstilbud for unge med psykosociale problemstillinger.
 • Kognitive behandlingsforløb til mennesker med selvskadende adfærd.
 • Kognitive behandlingsforløb til mennesker med angst.
 • Kognitive behandlingsforløb til mennesker med depression.
 • Frivillig samt koordinator hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade i 6 år.
 • Projektarbejde i Københavns kommune, tilbud for mennesker med personlighedsforstyrrelse.
 • Enkeltmands projekt omkring et barn, der ikke viste bedring i hendes psykiske tilstand. 
 • Socialpsykiatrisk hjemmepleje, Københavns kommune.

Uddannelser:

 • Professionsbachelor i sygeplejerske, afgangsår juni 2012.
 • Klinisk sygeplejefaglig vejlederuddannelse, 2014
 • Sundhedscoach – NLP og neurokommunikation, 2020
 • Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, 2021. Speciale: Institutionalisering af de 0-3 årige og hvordan tidlig adskillelse fra primær omsrogsperson kan have betydning for barnet, både nu men også i fremtiden.

Jeg er medlem af Pædagogiske psykologers forening

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre &

familie forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.