Forløb og priser

Har du en forespørgsel på en anderledes opgave eller et projekt, skriv da gerne til mig.

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre &

familie forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.

Min erfaring

Social Psykiatrisk hjemmepleje, Københavns kommune

Lokalpsykiatrien, Fredericia og Kolding

Behandlingstilbud til voksne med alvorlig spiseforstyrrelse

Socialforvaltningen Københavns kommune

Psykiatrisk intensivt lukket afsnit, Frederiksberg hospital

Frivillig hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade