Samarbejde

Thorup&Schmidt

Hos THORUP&SCHMIDT har vi specialiserede os inden for selektiv mutisme. Vi har udviklet en metode der bevirker til en struktureret måde at arbejde med og omkring mennesker med selektiv mutisme. Metoden kan bruges både til fagpersoner, pårørende og personen selv.

Vi tilbyder individuelle familiefokuserede forløb, faglige oplæg og supervision.

Selektiv mutisme er en kompliceret angstlidelse der kendetegnes ved, at personer, som egentlig godt kan tale, ikke tør sige noget i vigtige sociale situationer, for eksempel i børnehaven, i skolen og/eller på arbejde. Derhjemme taler de sædvanligvis frit. Tilstanden rammer omkring én procent af befolkningen.

Læs mere på vores hjemmeside og sociale medier.

www.s-elektivmutisme.dk

Instagram; selektivmutisme_dk

Facebook; Thorup&Schmidt

Foreningen PAS PÅ DE UNGE

Vi tilbyder unge mødre et rum og fællesskab, hvor der er plads til at snakke om alt det svære der kan følge med når man bliver mor, men også et rum hvor der er faglig sparring og støtte. Med dét formål at styrke deres trivsel og mentale sundhed.

 

www.paspådeunge.dk

Facebook; Pas på de unge

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig gennem udvikling. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Forløbet er familiebaseret, det betyder at vi også vil have fokus på hvilke familiære omstændigheder du står i.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Par & Familie

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie, under graviditet, fødsel og forældredannelse.

I vil blive klogere på hinandens tanker og følelser, ved at I åbner op for hinanden og udvikler en stærkere relation til hianden, i et trygt miljø under sessionerne. I vil opleve en fælles følelse af balance, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.