Samarbejde

Thorup&Schmidt

Hos THORUP&SCHMIDT har vi specialiserede os inden for selektiv mutisme. Vi har udviklet en metode der bevirker til en struktureret måde at arbejde med og omkring mennesker med selektiv mutisme. Metoden kan bruges både til fagpersoner, pårørende og personen selv.

Selektiv mutisme er en kompliceret angstlidelse der kendetegnes ved, at personer, som egentlig godt kan tale, ikke tør sige noget i vigtige sociale situationer, for eksempel i børnehaven, i skolen og/eller på arbejde. Derhjemme taler de sædvanligvis frit. Tilstanden rammer omkring én procent af befolkningen.

Foreningen PAS PÅ DE UNGE

Vi tilbyder unge mødre et rum og fællesskab, hvor der er plads til at snakke om alt det svære der kan følge med når man bliver mor, men også et rum hvor der er faglig sparring og støtte. Med dét formål at styrke deres trivsel og mentale sundhed.

 

www.paspådeunge.dk

Facebook; Pas på de unge

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.