Samarbejde 

Foreningen PAS PÅ DE UNGE

Vi tilbyder unge mødre et rum og fællesskab, hvor der er plads til at snakke om alt det svære der kan følge med når man bliver mor, men også et rum hvor der er faglig sparring og støtte. Med dét formål at styrke deres trivsel og mentale sundhed.

Forskning i samarbejde med Kolding design skole og Aarhus universitet.

Projekt “Må jeg være med”  har til formål at undersøge teoretisk og empirisk, hvordan leg kan bruges som pædagogisk værktøj i inklusionsarbejdet med socialt udsatte børn i alderen 6 til 9 år. Dette med sigte på at forbedre socialt udsatte børns deltagelse i legefællesskaber og deres evne til at indgå i disse fællesskaber.

Thorup&Schmidt

Tilbyder individuelle forløb til familier og faglig sparring til fagpersoner, der er berørt af selektiv mutisme.

www.s-elektivmutisme.dk

Instagram; selektivmutisme_dk

Facebook; Thorup&Schmidt

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig gennem udvikling. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Forløbet er familiebaseret, det betyder at vi også vil have fokus på hvilke familiære omstændigheder du står i.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Par & Familie

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie, under graviditet, fødsel og forældredannelse.

I vil blive klogere på hinandens tanker og følelser, ved at I åbner op for hinanden og udvikler en stærkere relation til hianden, i et trygt miljø under sessionerne. I vil opleve en fælles følelse af balance, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.

7120, Vejle Ø