Om dig

Jeg hjælper forældre og familier når psykisk sygdom eller mental udmattelse bliver en del af dagligheden. Jeg arbejder familiebaseret, hvilket betyder at når én i familie er i behandling, bliver resten af familien inddraget i det omfang det giver mening. Det kan være svært som forældre eller familie at vide hvilken støtte man kan give i hverdagen, så den gavner bedringen og den mentale sundhed frem for at fastholde personen i gamle strategier.

Nedenfor kommer jeg med nogle bud på hvem du kan være, hvem der søger min hjælp. Det betyder dog ikke at jeg kun hjælper familier der passer ind i mine beskrivelser. Jeg hjælper alle familier hvor psykisk sygdom eller mental udmattelse er blevet en del af familien.

Forælder til et barn med en psykisk lidelse

Når vores børn bliver ramt af sygdom, bliver vi som forældre også ramt. Du er forælder til et barn med en psykisk lidelse, det giver dig bekymringer. Bekymringer der sætter sine spor i din hverdag. Du oplever at dine tanker og følelser kredser om dit barn med en psykisk lidelse og måske føler du skam og skyld over at lade dine andre børn “være overladt til sig selv”.

Som forælder er det vigtig at passe på sig selv for at kunne passe på sine børn og sin familie. Ved manglende omsorg for sig selv, er der risiko for at udvikle stress, angst og depression.

Jeg hjælper dig til at forstå sin krop og dine reaktioner, jeg hjælper dig til at skabe bevidsthed, ro, balance og finde redskaber, så du kan finde overskud til at passe på dig selv, i hverdag hvor andre har brug for dig, i tide og utide.

Ydermere kan jeg hjælpe dit barn med en psykisk lidelse, måske er der tale om angst, adhd eller depression. Det vil være familiebaseret, hvilken betyder at I som familie vil deltage i det omfang der giver mening.

Pårørende til et familiemedlem

Du står på sidelinjen og ser et familiemedlem kæmpe med sin mentale tilstand, du føler dig ofte magtesløs og ved ikke hvordan du støtter og hjælper, mens du også passer på dig selv. 

Du ønsker at have et sted hvor du kan sige alt, dele dine tanker, også dem man ofte føler er forkerte. Du ønsker at få ro ved at du i den hverdag også gør ting for dig selv uden at få dårlig samvittighed. Under samtaler hos mig, vil jeg give dig et rum der er dit, jeg har mulighed for at komme med faglige perspektiver og konkrete redskaber til hvordan du kan være sammen med den der er syg. Men også give dig redskaber til hvordan du får skabt åndehuller i din hverdag, så du passer på din mentale sundhed.

Forælder med en psykisk sygdom

Du er en mor eller far der gennem livet har oplevet en sårbar psykisk sundhed, som påvirker dig og nu skaber bekymringer for dit forældreskab, måske har du en psykiatrisk diagnose. Du kan lide af angst, depression,ADHD/ADD, stress eller anden emotionel udofrdring. Negative tanker eller følelser tager styrringen og du har svært ved at finde troen og roen i dig selv.

Du kan også være en forælder der vanlig vis ikke har oplevet psykiske udfordringer, men efter en graviditet og fødsel, oplever du en psykisk reaktion, der forhindre dig i at være den mor eller far du ønsker dig. Du mangler overskud, glæde, ro og styrke til at bygge dit forældreskab op inde fra, fra dine egne og familiens værdier. Men istedet oplever du trished, vrede, manglende overskud, træthed, tristhed.

Forælder der oplever mental udmattelse og mentale udfordringer 

Du er far eller mor og har opdaget at den rejse du er begyndt på, også er en mental rejse, der kan være svær at finde rundt i. Din rejse kan begynde fra tanken eller ønsket om at skulle have et barn. Det kan også være en uønsket graviditet, der påvirker din mentale sundhed, i en sådan grad at du oplever livet kan være svært at leve, efter dine værdier.

Du mærker måske dårlig samvittighed, skyld, skam og træthed, som påvirker din mentale sundhed. Oftes er det fordi vi ubevidst, lytter til eller sammenligner os med andre fædre eller mødre, der fortæller om deres familieliv, et liv der stråler og ser dejligt ud.

Du ønsker at få balance i dit forældreskab, der hvor du er på din rejse, måske under graviditeten, fødslen eller i forældredannelsen. Du ønsker ro, balance, tryghed og indre styrke, der vil forstærke din relation til dit barn.

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig gennem udvikling. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Forløbet er familiebaseret, det betyder at vi også vil have fokus på hvilke familiære omstændigheder du står i.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Par & Familie

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie, under graviditet, fødsel og forældredannelse.

I vil blive klogere på hinandens tanker og følelser, ved at I åbner op for hinanden og udvikler en stærkere relation til hianden, i et trygt miljø under sessionerne. I vil opleve en fælles følelse af balance, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.