Om dig

Jeg hjælper forældre, pårørende og familier når psykisk sygdom eller mental udmattelse bliver en del af dagligheden. Det kan være svært som forældre, pårørende eller familie at vide hvilken støtte man kan give i hverdagen, så det gavner bedringen og den mentale sundhed frem for at fastholde barnet, den unge eller voksne med en psykisk sygdom i gamle strategier.

 

Forælder til et barn med en psykisk lidelse

Når vores børn bliver ramt af sygdom, bliver vi som forældre også ramt. Du er forælder til et barn med en psykisk lidelse, det giver dig bekymringer. Bekymringer der sætter sine spor i din hverdag. Du oplever at dine tanker og følelser kredser om dit barn med en psykisk lidelse og måske føler du skam og skyld over at lade dine andre børn “være overladt til sig selv”.

Som forælder er det vigtig at passe på sig selv for at kunne passe på sine børn og sin familie. Ved manglende omsorg for sig selv, er der risiko for at udvikle stress, angst og depression.

Jeg hjælper dig til at forstå sin krop og dine reaktioner, jeg hjælper dig til at skabe bevidsthed, ro, balance og finde redskaber, så du kan finde overskud til at passe på dig selv, i hverdag hvor andre har brug for dig, i tide og utide. Du ønsker at have et sted hvor du kan sige alt, dele dine tanker, også dem man ofte føler er forkerte.

Ydermere kan jeg hjælpe dig med viden om den konkrete sygdom. Jeg har dyb erfaring inden for områder som; spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, depression, ADHD/ADD og selektiv mutisme.

Pårørende til et familiemedlem

Du står på sidelinjen og ser et familiemedlem kæmpe med sin mentale tilstand, du føler dig ofte magtesløs og ved ikke hvordan du støtter og hjælper, mens du også passer på dig selv.

Du ønsker at have et sted hvor du kan sige alt, dele dine tanker, også dem man ofte føler er forkerte. Du ønsker at få ro ved at du i den hverdag også gør ting for dig selv uden at få dårlig samvittighed. Under samtaler hos mig, vil jeg give dig et rum der er dit, jeg har mulighed for at komme med faglige perspektiver og konkrete redskaber til hvordan du kan være sammen med den der er syg. Men også give dig redskaber til hvordan du får skabt åndehuller i din hverdag, så du passer på din mentale sundhed.

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre

forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.