Til institutioner og fagpersoner

Faglige oplæg og supervision

 

Er du i forbindelse med børn og forældre der er har psykisk sygdom eller mental udmattelse som en del af familien?

Supervision af grupper og individuelle:

Har I et barn eller en forælder med en psykisk lidelse, og har I svært ved at favne deres udfordringer?

Jeg vil under en supervision, lytte til de udfordringer i møder i samarbejdet med forældre eller de pædagogiske udfordringer I oplever omkring et barn eller ung. Under en supervision vil jeg guide jer igennem en større viden inden for psykiske lidelser samt give jer simple redskaber der vil lette jeres arbejde.

Tag gerne kontakt for at drøfte en evt. udfordring i står overfor i jeres institution.

Pris eksempler:

Gruppe supervision, 1,5 time, 75oo kr inkl moms.(max 8 pers, ved flere deltagere vil prisen justeres)

Individuel supervision, 1 time, 2200 kr inkl. moms

Fagligt oplæg:

Få viden om psykisk sygdom i et familiepsykologisk perspektiv 

Arbejder du med børn og forældre der er påvirket af deres mentale sundhed og evt. har en psykisk lidelse? Og mangler du viden og redskaber til at hjælpe barnet, forældrene og familien? Jeg kommer ud til jer på et personalemøde og holder et kort, intenst og faglig oplæg omkring den problemstilling I befinder jer i.

I vil få viden om den psykiatriske lidelse I møder omkring barnet, forældrene og familien. Jeg har fokus på udviklingpsykologisk praksis og neuropsykologisk påvirkning, kombineret med konkrete redskaber til dit arbejde. Efterfølgende vil I føle jer bedre klædt på til at hjælpe barnet, forældrene og familien i hverdagen.

30. min. fagligt oplæg – 1800 kr. inkl. moms.

Gruppeforløb til forældre:

Har du en forældergruppe på dit arbejde, der kunne have gavn af et gruppeforløb til forældre der har børn med psykisk sygdom eller oplever mistrivsel?

Jeg tilbyder gruppeforløb, hvor jeg med mine mange års erfaring fra psykiatrien, kombineret med min viden som sygeplejerske, neuro- og sundhedscoach samt cand.pæd i pædagogisk psykologi, skaber et rum hvor der er plads til sårbarhed, ny viden, fællesskab og redskaber til at håndtere de svære tanker og følelser som forælder. Gruppendeltagerne vil opleve en øget balance, ro og tryghed som vil styrke relationen til deres barn. Ydermere vil de få ny viden om hvordan deres krop fungere og hvorfor de reagere som de gør. De vil få konkrete redskaber at arbejde med fra gang til gang.

Et gruppeforløb bliver skræddersyet efter gruppen størrelse, gruppens problemstilling og vil vare mellem 4 – 8 gange.

Kørsel:

Gratis; Fra vejle Ø og 15 km i radius

Derefter 100 kr. pr. 10. km.

For fagligt samarbejde, skriv da en mail.

Individuelle

forløb

Jeg vil med stor respekt for dine udfordringer, bruge min erfaring og faglige viden, hvor jeg vejleder og støtter dig til at kunne passe på sig selv. Du vil opleve en dybere indsigt i dig selv, få en større forståelse af dine mønstre, strategier, tanker, følelser og adfærd og dermed optimere din mentale sundhed.

Når du passer på dig selv og din mentale sunhed, passer du også på dit barn og jeres relation.

Forældre &

familie forløb

Med stor respekt for jer og de udfordringer I står med, vil jeg med min erfaring og faglige viden skabe mulighed for udvikling, der styrker jer som par og familie.

I vil blive klogere på jeres barns adfærd og I vil blive klogere hinandens tanker og følelser. I vil få redskaber til at passe på hinanden og jeres barn. I vi ligeledes opleve en fælles følelse af fællesskab, styrke og kærlighed, der sætter sit afstyrk i jeres familie og styrker relationen til jeres børn.